Как да създадем домашен иконостас

iconostasis

Знаете ли, какво е домашен иконостас?

… А замисляли ли сте се как може сами да си направите такъв иконостас?

Често хората си задават въпроса какви икони да включат в иконостаса в своя дом, как да ги положат и какви точно икони да използват в различните стаи. Доста често хората се питат дали могат да разположат икони в кухнята или коридора, например.

Прието е иконите в дома да се закачат на видно място и то в стаите, в които най-често си почивате с членовете на вашето семейство.

Иконите е най-добре да се поставят на изток

Ако там има прозорец или е невъзможно, се полагат там, където се виждат най-добре. Когато поставяте иконите се спазва православния канон за иконостаса в църквата. Основното място в центъра е за Спасителя и тази икона следва да е с най-големи размери. Това може да бъде Христос Неръкотворен или Христос Вседържител.

Добре е от лявата страна да има икона на Божията майка с Младенеца

и едва след това около тях се поставят останалите икони. Те могат да бъдат избрани според вашите желания. Над тези две основни икони на Исус Христос и Пречистата Дева може да се поставят Разпятие или икона на Светата Троица. Под или встрани на двете основни икони може да се положат икони с лика на светци, чиите имена носят живущите в дома.

Иконостас

Много хора поставят иконата на Николай Чудотворец

Освен в домашния иконостас, иконите в дома могат да се поставят и в другите стаи. Добре е да имате икона в кухнята, като най-често това е икона на Спасителя.

Когато в семейството има деца, може да положите икона и в детската стая

Ако в семейството има човек, който е боледувал продължително и се е излекувал е добре да има икона в спалнята. Тя носи радостната енергия от излекуването и е добре да бъде разположена в тази стая, в която човек прекарва повече време.

Добре е в дома на православните българи да има кандило или да се палят църковни свещи по време на молитва и в наверечието на празници. В недели и на празцници е добре да се запалят и да се оставят да горят през деня.

Източник: ikonopis.bg