Какво представлява събирането на дългове

събиране на дългове

Понякога събирането на дългове се бърка с изпълнението на съдебния изпълнител, докато това са напълно различни видове производства. Въпреки че основната им цел може да изглежда идентична, те се основават на отделни принципи, които си струва да се прочетат. Какво представлява събирането на дългове и какви са правата на събирача на дългове?

Какво представлява събирането на дългове?

Събирането на дълг сега се нарича стремеж към получаване или възстановяване на определени материални ценности по всякакъв начин в рамките на закона. Това определение ясно определя основната цел на възстановяването, т.е. вземане на пари или други стоки, дължими ни, и неговото естество – в съответствие с буквата на закона.

Събирането на дългове е неразривно свързано с мониторинга на плащанията. Според статистиката най-ефективният начин е да се възстанови т.нар млад дълг, т.е. вземания, които не са погасени в продължение на приблизително три месеца от датата на падежа . Както се оказва, скоростта на предприемане на дейности по събиране на дългове значително се превръща в тяхната ефективност.

Кога се занимаваме със събирането на дългове?

Човек, който иска да възстанови стоките си от длъжника, може да го направи по два начина. Едно от тях е автоматичното сезиране на делото до съда, което най-често завършва с изпълнение на съдебния изпълнител (разбира се, след по-кратко или по-дълго производство). Вторият начин е да се обърнем към дружество за събиране на вземания, което по някакъв начин „купува“ финансовото задължение на длъжника, дава на кредитора дължимите му стоки и налага налагането на вземането на самите него.

Видове събиране на дългове

Има два вида приятелски отношения (известни също като меки) и съдебно възстановяване. Първият е да наблюдава дистанционно длъжника и систематично да му напомня за необходимостта от изплащане на дълга.

Инструментите, използвани при приятелско събиране, са предимно искания за плащане и искания за плащане с лихвени бележки. Те често съдържат допълнителни разпоредби, като например възможността за публикуване на дълга на борсата на дълга. Те трябва да убедят длъжника да плати дълга.

Източник: http://emporiki.bg/