Изгоден кредит – какво е важно да знаете

favorable credit

Какво не трябва да пропускаме, ако искаме да теглим изгоден кредит

Не е тайна, че потенциалният кредитополучател, който е в търсене на подходящ и изгоден кредит, често пренебрегва полезна информация за кредитните организации.

Множество банкови и небанкови институции са разработили огромен списък от маркетингови инструменти, които остават в сянка и хората, решили да теглят заем, не са достатъчно добре запознати с тях.

Основни характеристики на изгодния кредит

Кредитополучателите почти в сто процента от случаите оценяват потенциалните ползи от работата с определена кредитна институция в зависимост от наличните лихвени проценти. Това е една от често срещаните грешки в процеса на кредитиране.

Първо, безлихвени заеми не съществуват. Второ, намалявайки лихвените такси, за да привлекат вниманието на кредитополучателите, кредиторите, често увеличават свързаните плащания. В резултат, на това се появяват скрити комисионни и наложени допълнителни услуги. Тогава кредитът съвсем не е най-изгоден.

Нека видим, какво оказва влияние, за да е на лице изгоден кредит:

  • Видът на самия кредит
  • Наличност на обезпечение
  • Дали кредитоискателят има желание да сключи застраховка
  • Сумата на заема
  • Продължителността на заема
  • Кредитен рейтинг на заемоискателя

Кредитополучателят не трябва да изпуска от поглед условията за получаване и погасяване на заема – всички такси, лихви, надбавки, разходи и други плащания трябва да се вземат предвид. Лихвеният процент отразява само плащането за използване на усвоените средства. Така допълнителните услуги в един не дотам изгоден кредит, трябва да се плащат отделно.

Подготовка за теглене на кредит

Финансовите институции са готови да предоставят заеми само на платежоспособни клиенти. За да се намали рискът от просрочени задължения, банките и други финансови компании, проверяват информацията за потенциалните си клиенти. Степента на задълбоченост на тази проверка в голяма степен, зависи от вида на кредита, за който кандидатствате.

Бързите заеми, които се различават по оперативно изпълнение, обикновено се издават само при наличие на един-единствен документ (лична карта). Кредиторите не считат за необходимо да проучват данните относно платежоспособността и репутацията на кредитополучателя. Колкото по-голям е размерът и по-дълъг срок на заема, толкова по-строги са изискванията.