Защо банките дават заеми на всички

заеми

Сред банките има отделна категория финансови институции, които предлагат заеми на всички, без изключение. Те не излагат строги изисквания по отношение на клиента. Te не изискват потвърждение на официалния доход и са готови да предоставят доста големи суми пари.

От една страна, може да изглежда, че е много удобно и изгодно за клиента, но от друга, може да се превърне в огромни дългове, неадекватни лихви и условия, които са написани с дребен шрифт в договора.

В какви случаи банката може да откаже да отпусне заем?

Всяка банка има за цел да получи максимална печалба от сътрудничество с клиент. Ето защо финансовите организации не могат да отпускат заеми на всички без изключение по обективни причини. За да получи необходимата сума пари, кредитополучателят трябва да отговаря поне на минималния брой изисквания:

  • възраст от 18 години;
  • наличност на работа;
  • липса на просрочия по минали заеми;
  • ниски доходи, които не са съизмерими с исканата сума на заема;
  • няма криминално досие.

Когато се вземат предвид други фактори, финансовите институции могат да бъдат по-лоялни. Например, те не изискват удостоверение за доход, документ, потвърждаващ трудов стаж или одобряващо заявление с повредена кредитна история, което е коригирано.

Защо е изгодно за банките да отпускат заеми?

На практика често има ситуация, в която банка може да откаже голям заем, но ще предложи да подпише споразумение за по-малка сума. За финансовите институции е много изгодно да се занимават с кредитиране на населението по няколко причини:

  • Месечната сума за погасяване надвишава действителната сума на заема.
  • Има такса за обслужване на кредитна карта – клиентът плаща услугата за определен период.
  • Начисляване на комисионна за осребряване на пари.
  • Получаване на лихва при плащане на покупки с кредитна карта.
  • Гратисен период. Някои банки предлагат изгодни лихви, но само за определен период. След приключването му на кредитополучателя се начисляват високи лихви, които той е длъжен да погаси.

Освен това финансовите институции разделят размера на заема на равни вноски. Плащането в равни дялове не позволява на клиента значително да намали общия размер на дълга – и в този случай банките могат да печелят с лихва.

Източник: kredit-consult.com